Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź
ul. Wólczańska  223
 • tel.: (42) 631-29-52 (księgarnia)
 • tel.: (42) 631-20-87 (redakcja)
 • faks: (42) 631-25-38
 • zamowienia@info.p.lodz.pl
 • www.wydawnictwa.p.lodz.pl

O nas

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej publikuje książki z dziedziny mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, informatyki i automatyki, chemii, inżynierii i marketingu tekstyliów, biotechnologii i nauk o żywności, budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, inżynierii procesowej i ochrony środowiska, matematyki, fizyki oraz organizacji i zarządzania.Polecamy
Anglojęzyczna monografia habilitacyjna dr inż. arch. Małgorzaty Hanzl stanowi podsumowanie wieloletnich badań autorki. Znaczna część opracowania dotyczy Łodzi. W wyniku kilkuletniej pracy inwentaryzacyjnej studentów, udało się zebrać całkiem spory materiał pokazujący obszary miasta zamieszkałe niegdyś przez społeczność żydowską

Skrypt dr. hab. inż. Tadeusza Urbana, prof. PŁ oraz dr. inż. Michała Gołdyna to trzeci z serii zeszytów opracowanych w Katedrze Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej. Został poświęcony zagadnieniom projektowania żelbetowych stropów płytowo-słupowych.

Współczene rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
 • Barbara Galińska (autor)
 • Joanna Kopania (autor)
 • Anna Walaszczyk (redaktor)
Problematyka przedstawiona w monografii opisuje zastosowania Business Intelligence w logistyce. Charakteryzuje ją powszechność i aktualność tematu, która jest podyktowana zmieniającymi się trendami i dużym zainteresowaniem społeczeństwa.

Zobacz także

Drukowanie natryskowe (ink-jet)

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
 • Svitlana Khadzhynova (autor)
 • Stefan Jakucewicz (autor)
 • Katarzyna Piłczyńska (autor)
Monografia autorstwa dr inż. Svitlany Khadzhynovej, prof. dr. hab. inż. Stefana Jakucewicza i dr inż. Katarzyny Piłczyńskiej przedstawia technologię cyfrowego drukowania natryskowego, o której przewiduje się, że w przyszłości będzie dominowała wśród innych technik drukowania.

Zwięzły kurs analizy numerycznej

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
 • Jacek Kabziński, Jarosław Kacerka, Maciej Krawiecki, Krzysztof Marzjan, Przemysław Mosiołek, Rafał Zawiślak (autor)
Analiza numeryczna jest niezbędna we wszystkich naukach, w których wykorzystujemy cyfrowe urządzenia liczące. Materiał przedstawiony w tej książce to wybrane przez autorów metody numeryczne prezentowane studentom różnych kierunków studiów inżynierskich w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.