Biblioteka Narodowa
02-086 Warszawa
ul. Al. Niepodległości 213
  • promocja@bn.org.pl
  • tel.: (+48 22) 608 29 99
  • faks: (+48 22) 825 52 51
  • www.bn.org.pl

O nas

Biblioteka Narodowa wydaje katalogi, inwentarze oraz albumy, monografie i czasopisma oraz prace naukowe i metodyczne z bibliologii, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, czytelnictwa, konserwacji i digitalizacji zbiorów, bieżącą i retrospektywną bibliografię narodową oraz inne tematyczne wykazy bibliograficzne.