Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
71-101 Szczecin
ul. Mickiewicza  66
  • tel.: 91 444 20 09
  • www.wn.usz.edu.pl
  • wydawnictwo@univ.szczecin.pl
  • tel.: 91 444 20 06

O nas

Wydawnictwo powstało w 1989 roku przy największej uczelni Pomorza Zachodniego. Wydaje monografie naukowe, skrypty, czasopisma, materiały konferencyjne – rocznie ponad 150 tytułów dotyczących wielu dziedzin nauki, m.in. humanistyki, ekonomii, nauk przyrodniczych. Różnorodność ta wynika z wielości dyscyplin naukowych uprawianych w US. Aktualnie w ofercie wydawnictwa znajduje się ok. 600 pozycji. Nasze publikacje są dostępne w wirtualnej czytelni ibuk.pl oraz na naszej stronie: wydawnictwo.univ.szczecin.pl.Polecamy
Książka poświęcona jest wybranym problemom dziejów Nowej Marchii w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych oraz wybranym współczesnym zagadnieniom współpracy polsko-niemieckiej w ujęciu wybranych instytucji.

Kolejny tom Atlasu jest twórczą kontynuacją dotychczasowych osiągnięć ośrodka szczecińskiego w zakresie historii społeczno-gospodarczej i nowoczesnej kartografii.

Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Szlomo (Szloyme) Mendelsohn Wstęp i Komentarz Marek Skwara (autor)
Książka jest pierwszą krytyczną, dwujęzyczną (angielsko-polską) edycją broszury S. Mendelsohna: The Polish Jews Behind the Nazi Ghetto Walls, New York 1942.

Zobacz także
Jest to zbiór 10 biografii osób, których zainteresowanie Starożytnym Egiptem przyczyniło się do rozwoju polskiej egiptologii. Jej celem jest przybliżenie sylwetek polskich uczonych i pisarzy XVII,  XVIII i XIX wieku, których badania i poszukiwania w dziedzinie egiptologii są ważne i wniosły duży wkład do upowszechnienia wiedzy o starożytnej cywilizacji.

Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest ryzyko nadużyć, na które narażone są zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa. Relacje pracodawca– pracownik w tych przedsiębiorstwach często oparte są na wieloletniej znajomości oraz bliskich kontaktach.