Wydawnictwo SEJMOWE
00-441 Warszawa
ul. Zagórna 3
  • wydawnictwo@sejm.gov.pl
  • wydawnictwo.sejm.gov.pl
  • tel.: (+48 22) 694 14 35, (+ 48 22) 694 15 97
  • faks: (+ 48 22) 694 13 67

O nas

Wydawnictwo Sejmowe publikuje materiały związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Sejmu i jego organów oraz szeroko pojętą tematyką parlamentarną i społeczno-prawną.Polecamy
Książka opisuje działalność senatorów z obszaru Korony na forum parlamentu Rzeczypospolitej w XVII stuleciu.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wydanie jubileuszowe z okazji 20-lecia wejścia w życie Konstytucji RP

Wydawnictwo SEJMOWE
  • Bogumił Szmulik (redaktor)
  • Jarosław Szymanek (redaktor)
Opracowano na podstawie Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483; z 2001 r. nr 28, poz. 319; z 2006 r. nr 200, poz. 1471 oraz 2009 r. nr 114, poz. 946. 

Zobacz także
Porażka wyborcza jest immanentnym etapem każdej kariery politycznej i stanowi ważny moment w procesie dojrzewania polityków i partii politycznych.

AUTORYTETY PARLAMENTARNE

Wzorce i wzory osobowe w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku

Wydawnictwo SEJMOWE
  • Urszula Świderska-Włodarczyk (autor)
Autorka podjęła się zadania mieszczącego się na pograniczu wielu dyscyplin naukowych, między innymi dziejów politycznych, literaturoznawstwa, psychologii, częściowo nawet socjologii.

Kochanowscy w XV-XVIII wieku

Wydawnictwo SEJMOWE
  • Dariusz Kupisz (autor)
  • Mariusz Kozdrach (autor)
Książka wydana we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji - PIB