Chopin University Press
00-368 Warszawa
ul. Okólnik 2
 • www.efryderyk.pl (Księgarnia internetowa)
 • www.chopinup.pl (Strona wydawnictwa)
 • wydawnictwa@chopin.edu.pl (Wydawnictwo)
 • poczta@efryderyk.pl (Sprzedaż internetowa)
 • tel.: (+48 22) 827 72 41 w. 309 (Wydawnictwo)
 • tel.: (+48 22) 827 72 41 w. 275 (Sprzedaż internetowa)

O nas

Głównym celem działalności wydawniczej Uniwersytetu jest prezentacja całokształtu jego dorobku artystycznego i naukowego, która obejmuje obszary problemowe pomijane w innych ośrodkach naukowych. Wśród podejmowanych zagadnień znajdują się m.in. psychologia, filozofia i teoria muzyki, teoria pedagogiki muzycznej i wychowania muzycznego, studia edytorskie nad twórczością Fryderyka Chopina, instrumentologia, akustyka i foniatria muzyczna, a także szereg zagadnień związanych z wykonawstwem muzycznym.

Jakub Kalinowski

 • tel.: +48.509297348
 • poczta@efryderyk.pl
chat
Polecamy

Stabat Mater / G.B. Pergolesi | Luctus Mariae / P. Łukaszewski

Chopin University Press
 • Chopin University Press (wydawca/producent)
 • Pergolesi, Giovanni Battista (autor)
 • Łukaszewski, Paweł (autor)
XIII-wieczna sekwencja Stabat Mater, opisująca cierpienie Matki stojącej pod Krzyżem, od wieków stanowi niesłabnącą inspirację dla poetów, malarzy i kompozytorów. Wśród jej opracowań wyjątkowe miejsce zajmuje kompozycja Giovanniego Battisty Pergolesiego. 

Prawo autorskie w muzyce

Chopin University Press
 • Chopin University Press (wydawca/producent)
 • Aleksandra Sewerynik (autor)
Książka Prawo autorskie w muzyce to kompendium wiedzy o prawie autorskim, ściśle dopasowane do specyfiki twórczości muzycznej. Autorka, będąc prawnkiem i muzykiem, w prosty sposób, w opar­ciu o liczne przykłady, wyjaśnia podstawowe zagadnienia prawa autorskiego oraz daje praktyczne wskazówki dotyczące korzysta­nia z utworów muzycznych, pisania i czytania umów oraz ochrony praw autorskich. W książce szczegółowo omówione zostały także relacje muzyków z organizacjami zbiorowego zarządzania takimi jak ZAiKS, SAWP i STOART. Zebrano także najważniejsze materiały źródłowe dotyczące działalności tych organizacji.

Zobacz także

Kompendium dyrygentury chóralnej. T. 1

Chopin University Press
 • Chopin University Press (wydawca/producent)
 • Thomas, Kurt (autor)
 • Wagner, Alexander (autor)
 • Synowiec, Daniel (tłumacz)
Pierwsze na rynku polskim wydanie dzieła Kurta Thomasa (uzupełnione o uwagi Alexandra Wagnera) Lehrbuch der Chorleitung, który jako jeden z pierwszych dostrzegł potrzebę usystematyzowania materiału nauczania dyrygowania i opatrzenia go komentarzem metodycznym.

Jak napisać pracę dyplomową o muzyce

poradnik dla studentów i doktorantów kierunków muzycznych

Chopin University Press
 • Chopin University Press (wydawca/producent)
 • Łukaszewski, Marcin Tadeusz (autor)
Pierwszy tego typu poradnik w Polsce, który w całości jest poświęcony metodyce przygotowywania prac promocyjnych na kierunkach muzycznych. Odbiorcami publikacji są w pierwszej kolejności studenci studiów licencjackich i magisterskich w uczelniach muzycznych oraz doktoranci. Praca może być także cennym źródłem wskazówek dla opiekunów prac (promotorów) i wspierać ich szeroko pojętą pracę seminaryjną.

Ave Maria

Chopin University Press
 • Chopin University Press (wydawca/producent)
 • Moryto, Stanisław (autor)