1
Dziś socmodernizm stał się modny. Remanent trwa, choć nieczęsto sięga poza granice własnych krajów. Tym podwójnym numerem „Herito” chcemy rozszerzyć horyzont dyskusji. Rozejrzeć się w pejzażu architektonicznym niegdysiejszych demoludów, zerwać ze stereotypem „stylu blokowisk”

Kwartalnik Rzeźby OROŃSKO 1/2018

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
  • Praca zbiorowa (autor)
  • Eulalia Domanowska (redaktor)
W numerze znajdziecie Państwo również recenzję Leny Wicherkiewicz z wystawy „O potrzebie tworzenia widzeń”, informacje na temat orońskiego pokazu Thorstena Goldberga i jego nowej pracy zainstalowanej w orońskim Parku Rzeźby

Niepodległość i Pamięć nr 1 (61) 2018

Muzeum Niepodległości w Warszawie
  • Tadeusz Skoczek (redaktor)
  • Biuro Tłumaczeń Diuna (tłumacz)
Kwartalnik wydawany przez Muzeum Niepodległości od 1994 roku; poświęcony jest historii Polski, sztuce i muzealnictwu, ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII-XX w.