B C I

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa wydaje katalogi, inwentarze oraz albumy, monografie i czasopisma oraz prace naukowe i metodyczne z bibliologii, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, czytelnictwa, konserwacji i digitalizacji zbiorów, bieżącą i retrospektywną bibliografię narodową oraz inne tematyczne wykazy bibliograficzne.