B C I

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku tworzy warunki uprawiania sztuki, służy twórczości artystycznej, wywodzącej się z tradycyjnej sztuki rzeźbiarskiej i jej współczesnych przeobrażeń oraz sprzyja międzynarodowej wymianie artystycznej.