Anatomia porażki wyborczej

isbn: 978-83-7666-511-5
  • Anna Pacześniak (autor)
wydanie: Warszawa 2018
format strony: B5
ilość stron: 290
Autorzy, politolodzy z sześciu ośrodków akademickich, postawili sobie za zadanie zbadanie, jak przegrana w wyborach parlamentarnych wpływa na przywództwo partyjne, rozłamy i wewnętrzne rozliczenia, cyrkulację elit, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, zmiany ideologiczno-programowe, wreszcie na wybór strategii działania przed kolejnymi wyborami.

Kochanowscy w XV-XVIII wieku

Wydawnictwo SEJMOWE
  • Dariusz Kupisz (autor)
  • Mariusz Kozdrach (autor)AUTORYTETY PARLAMENTARNE

Wzorce i wzory osobowe w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku

Wydawnictwo SEJMOWE
  • Urszula Świderska-Włodarczyk (autor)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wydanie jubileuszowe z okazji 20-lecia wejścia w życie Konstytucji RP

Wydawnictwo SEJMOWE
  • Bogumił Szmulik (redaktor)
  • Jarosław Szymanek (redaktor)